reklama

České výlety

Wellness hotel Svatý Tomáš na Šumavě Česká Pohoda - starobylé chalupy - malebné statky, romantické rodinné penziony

TIPY NA VÝLET historická města, hrady, zámky, skanzeny, muzeum, technické a vojenské památky, přírodní zajímavosti a naučné stezky, rozhledny, ZOO, botanické zahrady, jeskyně a podzemí ...


Chcete-li více informací o zajímavosti, klikněte na nadpis. Chcete-li znát informace o oblasti, prohlédnout si fotogalerii oblasti, nabídku ubytování, sportu a zábavy, lyžařských areálů či kalendář akcí ve městě (obci) a okolí, klikněte na příslušnou ikonku.

DOPORUČUJEME ROMANTICKOU DOVOLENOU:

 

Na chatách a chalupách a penzionech - na Šumavì, v jižních Èechách, a na jižní Moravì, v Èeském ráji, Krkonoších, Jizerských èi Orlických horách. A nebo u moøe v apartmánech v Itálii, dovolená v Chorvatsku v soukromí - robinzonády, apartmány pøímo u moøe. Nebo raději Bulharsko, Turecko, Řecko èi Egypt, Thajsko, exotiku?

Strana /1 (12 záznamů)

Město Kroměříž

Kroměříž Kroměřížsko Střední Morava
Město Kroměříž - foto
FOTO: Město Kroměříž, M. Pilát
Témata: historické město
Město Kroměříž - popis: Město Kroměříž, jedno z našich nejkrásnějších měst s velkým množstvím kulturně historických památek, městská památková rezervace. Kromě zámku jmenujme další obdivuhodné památky jako např. část městských hradeb s Mlýnskou bránou, renesanční radnici, desítky renesančních a barokních domů či chrám sv. Mořice.
Město Kroměříž - další informace: Město Kroměříž, infocentrum, tel. 573 331 473, info@krominfo.cz
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Kroměříž, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Velká cestovní kniha ČR, Město Kroměříž
 

Naučná stezka Hráza

Kroměříž Kroměřížsko Střední Morava
Naučná stezka Hráza - foto
FOTO: Naučná stezka Hráza na www.ochranci.cz
Témata: zajímavost přírodní | naučná stezka, expozice
Naučná stezka Hráza - popis: Naučná stezka Hráza na jednotlivých zastaveních seznamuje s projektem a tvorbou biocentra, obnovou nivních společenstev, charakteristikou mokřadů, říční nivy, lužních lesů a olšin, mokřadními a podmáčenými loukami, flórou a faunou tzv. hanáckých tůní, rybami a savci ve vodním prostředí a ochranou mokřadních ekosystémů.
Naučná stezka Hráza - další informace: Naučná stezka Hráza začíná na Štěrkovišti Hráza, jv. část Kroměříže.
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Kroměříž, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Naučná stezka Hráza na www.vychodni-morava.cz, Naučná stezka Hráza na www.ochranci.cz
 

Naučná stezka Stonáč

Kroměříž Kroměřížsko Střední Morava
Naučná stezka Stonáč - foto
FOTO: Naučná stezka Stonáč na www.ochranci.cz
Témata: zajímavost přírodní | naučná stezka, expozice
Naučná stezka Stonáč - popis: Naučná stezka Stonáč představuje na 10 zastaveních lužní krajinu Hornomoravského úvalu u Kroměříže. Přírodovědná naučná stezka vás seznámí s prostředím lužní krajiny v nivě řeky Moravy u Kroměříže, mokřady, tůněmi, slepými rameny, lužními lesy a s rostlinami a živočichy v nich žijícími. Stezku je vhodné absolvovat od jara do podzimu, kdy je možné pozorovat řadu vodních živočichů, ptáků, obojživelníků a zejména bezobratlých. Od května kvete i většina vodních a pobřežních rostlin, např. kosatec žlutý, šípatka střelolistá, šmel okoličnatý nebo stulík žlutý.
Naučná stezka Stonáč - další informace: Naučná stezka Stonáč začíná u lesíka vedoucího k mostu přes potok Stonáč na severovýchodním okraji Kroměříže.
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Kroměříž, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Naučná stezka Stonáč na www.oknodokraje.cz, Naučná stezka Stonáč na nature.hyperlink.cz
 

Zámek Kroměříž

Kroměříž Kroměřížsko Střední Morava
Zámek Kroměříž - foto
FOTO: Zámek Kroměříž na www.azz.cz
Témata: ZOO, zoopark | památka historická
Zámek Kroměříž - popis: Zámek Kroměříž - barokní zámek. Historické sály s vynikajícím dobovým zařízením a sbírkami, obrazová galerie (Tizian, Cranach, Breughel, Dürer, Dyck), sala terrena. věž, zámecká zahrada s četnými romantickými stavbami a malou ZOO.
Zámek Kroměříž - další informace: Zámek Kroměříž, na náměstí, tel: 573 338 360
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Kroměříž, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Kroměříž, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Zámek Kroměříž, Zámek Kroměříž na www.pametihodnosti.cz
 

Muzeum Rusava - Památník obce

Rusava Kroměřížsko Beskydy
Muzeum Rusava - Památník obce - foto
FOTO: Ing. Ladislav Hollý
Témata:
Muzeum Rusava - Památník obce - popis: Muzeum Rusava - Památník obce. Výstava sbírkových předmětů ze života valašskách obyvatel z historie po současnost, výstava obrazů.
Muzeum Rusava - Památník obce - další informace: Muzeum Rusava - Památník obce, v budově obecního úřadu, 573 392 066
informace o oblasti Beskydy ubytování ve městě/obci Rusava, v oblasti Beskydy fotografie z města/obce Rusava, z oblasti Beskydy slavnosti ve městě/obci Rusava, v oblasti Beskydy aktivity ve městě/obci Rusava, v oblasti Beskydy lyžování ve městě/obci Rusava, v oblasti Beskydy
Zdroje informací: Muzeum Rusava - Památník obce na www.cz-museums.cz
 
reklama

Zámek Bystřice pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem Kroměřížsko Střední Morava
Zámek Bystřice pod Hostýnem - foto
FOTO: Zámek Bystřice pod Hostýnem na www.mestozlin.cz
Témata: památka historická
Zámek Bystřice pod Hostýnem - popis: Zámek Bystřice pod Hostýnem, barokní, klasicistně upravený zámek. Soudobé umění, expozice Bystřické kameniny a keramiky.
Zámek Bystřice pod Hostýnem - další informace: Zámek Bystřice pod Hostýnem, v centru města, 573 501 930
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Bystřice pod Hostýnem, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Bystřice pod Hostýnem, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Bystřice pod Hostýnem, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Bystřice pod Hostýnem, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Bystřice pod Hostýnem, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Zámek Bystřice pod Hostýnem na www.mubph.cz, Zámek Bystřice pod Hostýnem na www.pametihodnosti.cz
 

Zámek a muzeum Chropyně

Chropyně Kroměřížsko Střední Morava
Zámek a muzeum Chropyně - foto
FOTO: Zámek a muzeum Chropyně
Témata: památka historická | muzeum
Zámek a muzeum Chropyně - popis: Zámek a muzeum Chropyně, renesanční zámek. Romantické interiéry, historické a etnografické sbírky, obrazová galerie, rytířský sál se sbírkou historických zbraní, 200 i více let staré rybářské a zemědělské nářadí, předměty na zpracování lnu a konopí.
Zámek a muzeum Chropyně - další informace: Zámek a muzeum Chropyně, 5 km SZ od Kroměříže, na okraji obce u Chropyňského rybníka, 573 355 074
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Chropyně, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Chropyně, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Chropyně, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Chropyně, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Chropyně, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Zámek a muzeum Chropyně, Zámek a muzeum Chropyně na www.pametihodnosti.cz
 

Hvězdárna Holešov

Holešov Kroměřížsko Střední Morava
Hvězdárna Holešov - foto
FOTO: Hvězdárna Holešov
Témata: zajímavost | rozhledna, vyhlídka
Hvězdárna Holešov - popis: Hvězdárna Holešov - dalekohledy můžete pozorovat především planety Jupiter a Saturn, Měsíc, ale také vzdálené galaxie, hvězdokupy, mlhoviny a dvojhvězdy. S novým vybavením je možno pozorovat také Slunce.
Hvězdárna Holešov - další informace: Hvězdárna Holešov - Zámecký park, Růžová zahrada, tel. 573 395 355
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Holešov, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Hvězdárna Holešov
 

Skanzen Rymice

Holešov Kroměřížsko Střední Morava
Skanzen Rymice - foto
FOTO: Skanzen Rymice na www.pamatky-jvm.cz
Témata: skanzen | lidová architektura
Skanzen Rymice - popis: Skanzen Rymice, soubor lidových staveb východní Hané. Sedm objektů lidové architektury z 18. a 19. stol., některé s doškovými střechami, historické obytné a řemeslné interiéry se zařízením, kovárna, sedlářská dílna a větrný mlýn.
Skanzen Rymice - další informace: Skanzen Rymice, 4 km SZ od Holešova, 573 395 238
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Holešov, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Skanzen Rymice na www.pamatky-jvm.cz, Skanzen Rymice na www.pametihodnosti.cz
 

Větrný mlýn Rymice

Holešov Kroměřížsko Střední Morava
Větrný mlýn Rymice - foto
FOTO: Větrný mlýn Rymice na www.povetrnik.cz
Témata: památka technická
Větrný mlýn Rymice - popis: Větrný mlýn Rymice německého typu - součást skanzenu. Kompletní mlecí technologie, od perutí, palečného kola po násypku, mlýnské složení i moučnici na prosívání rozemletého zrna.
Větrný mlýn Rymice - další informace: Větrný mlýn Rymice, 4 km SZ od Holešova, na východním okraji obce, 573 395 238
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Holešov, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Holešov, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Větrný mlýn Rymice na www.povetrnik.cz, Větrný mlýn Rymice na www.pametihodnosti.cz
 

Hrad Cimburk

Koryčany Kroměřížsko Střední Morava
Hrad Cimburk  - foto
FOTO: Hrad Cimburk
Témata: památka historická
Hrad Cimburk - popis: Hrad Cimburk - uprostřed chřibských lesů, stojí na kopci nad vodní nádrží Koryčany, kterou napájí říčka Stupava, nevelká zřícenina hradu Cimburka s kruhovou věží.
Hrad Cimburk - další informace: Hrad Cimburk se nachází na výběžku Chřibů cca 4 km východně od Koryčan
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Koryčany, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Koryčany, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Koryčany, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Koryčany, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Koryčany, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Hrad Cimburk na cimburk.branapamatek.cz, Hrad Cimburk na hrady.dejiny.cz
 

Westernový Ranč Kostelany

Kostelany Kroměřížsko Střední Morava
Westernový Ranč Kostelany - foto
FOTO: Westernový Ranč Kostelany
Témata: zajímavost jiná
Westernový Ranč Kostelany - popis: Westernový Ranč Kostelany. V nádherné krajině CHKO Chřiby jen několik kilometrů od Kroměříže se nachází westernový Ranč, který na Vás dýchne atmosférou Divokého Západu, jak ji znáte z dobrodružných filmů či knih. Ranč Kostelany neslouží jen vášnivým milovníkům koní, ale širokou nabídkou kvalitních služeb, programu a lákavým zázemím je určen prakticky všem - westernové ježdění, saloon, hotel Crazy Mary, řada akcí.
Westernový Ranč Kostelany - další informace: Westernový Ranč Kostelany, Kostelany - asi 15 km jižně od Kroměříže, 573 367 272
informace o oblasti Střední Morava ubytování ve městě/obci Kostelany, v oblasti Střední Morava fotografie z města/obce Kostelany, z oblasti Střední Morava slavnosti ve městě/obci Kostelany, v oblasti Střední Morava aktivity ve městě/obci Kostelany, v oblasti Střední Morava lyžování ve městě/obci Kostelany, v oblasti Střední Morava
Zdroje informací: Westernový Ranč Kostelany
 
Strana /1 (12 záznamů)

CHATY A CHALUPY K PRONAJMUTÍ

CHATY A CHALUPY

ZEJMÉNA S BAZÉNEM

OBJEKTY PRO VĚTŠÍ SKUPINY

ČESKÁ POHODA – POHODOVÁ DOVOLENÁ V ČR

Dovolená v CR

Pohodová dovolená v ČR, především (ale nejen)
pro rodiny s dětmi
.

Dovolená v nejatraktivnějších oblastech ČR – pohodové, převážně romantické ubytování:

Koupací či pohodově cykloturistická dovolená v jižních Čechách  či na jižní Moravě, stříknutou dobrým moravským vínem. Nebo romantická dovolená v oblastech skalních měst -v  Českém ráij  Českém Švýcarsu, na Kokořínsku nebo na Broumovsku. A nebo turisticko sportovní dovolená na horách – na Šumavě, v Krkonoších, v Beskydech, v  JeseníkyVysočinaOrlické horyJizerky.

HOTEL SVATÝ TOMÁŠ NA ŠUMAVĚ

Hotel Svatý Tomáš na Šumave

HOTEL SVATÝ TOMÁŠ

bývalý Schwarzenberský lovecký zámeček leží takřka na samotě uprostřed šumavských lesů nedaleko Lipna a nabízí

dokonalou romantiku

Přesvěčte se v naší fotogalerii

Kromě šumavské romantiky, pohodlného ubytování a welleness centra nabízí řadu pobytů se slevou a balíčky se zajímavými službami navíc.

 

Celoročně pak nabízíme

romantické pobytypobyty pro seniory,

Hotel je ideální je hotel i pro firemní akce či romantické svatby.

UBYTOVÁNÍ V ČR – CHATY, CHALUPY, RODINNÉ PENZIONY

Chaty a chalupy , ubytování v soukromí a rodinné penziony na českém a moravském venkově.

Ubytování s bazénem, penziony u vody, objekty na horách, na farmě nebo ubytování zcela na samotě.

Většina objektů nabízí ubytování vhodné pro dovolenou s dětmi (zejména dovolenou s bazénem), ale i ubytování pro větší skupiny přátel. Leckde se můžete ubytovat i s domácím zvířetem.

Ubytování na Šumavě, v jižních Čechách či na jižní Moravě, v Českém ráji či středních Čechách. Jizerské hory, Orlické hory, dovolenáv Krkonoších nebo na Vysočině, v Beskydech či Jeseníkách.

reklama
TOPlist

2022 © Ceská pohoda