reklama

České výlety

Wellness hotel Svatý Tomáš na Šumavě Česká Pohoda - starobylé chalupy - malebné statky, romantické rodinné penziony

TIPY NA VÝLET historická města, hrady, zámky, skanzeny, muzeum, technické a vojenské památky, přírodní zajímavosti a naučné stezky, rozhledny, ZOO, botanické zahrady, jeskyně a podzemí ...


Chcete-li více informací o zajímavosti, klikněte na nadpis. Chcete-li znát informace o oblasti, prohlédnout si fotogalerii oblasti, nabídku ubytování, sportu a zábavy, lyžařských areálů či kalendář akcí ve městě (obci) a okolí, klikněte na příslušnou ikonku.

DOPORUČUJEME ROMANTICKOU DOVOLENOU:

 

Na chatách a chalupách a penzionech - na Šumavì, v jižních Èechách, a na jižní Moravì, v Èeském ráji, Krkonoších, Jizerských èi Orlických horách. A nebo u moøe v apartmánech v Itálii, dovolená v Chorvatsku v soukromí - robinzonády, apartmány pøímo u moøe. Nebo raději Bulharsko, Turecko, Řecko èi Egypt, Thajsko, exotiku?

Strana /1 (14 záznamů)

Město Chomutov

Chomutov Chomutovsko Krušné hory
Město Chomutov - foto
FOTO: Město Chomutov
Témata: historické město
Město Chomutov - popis: Město Chomutov. V centru města, které je městskou památkovou zónou, nelze přehlédnout bývalou gotickou komendu řádu německých rytířů, přestavěnou na zámek a později využitou na radnici, k níž přiléhá nejstarší chomutovská památka, kostel sv. Kateřiny. Náměstí i přilehlé ulice zdobí řada městských domů s podloubím a sklípkovými klenbami.
Město Chomutov - další informace: Město Chomutov, infocentrum, tel. 474 637 460, info@modua.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Chomutov, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Velká cestovní kniha ČR, Město Chomutov
 

Podkrušnohorský Zoopark Chomutov

Chomutov Chomutovsko Krušné hory
Podkrušnohorský Zoopark Chomutov - foto
FOTO: Podkrušnohorský Zoopark Chomutov
Témata: skanzen | ZOO, zoopark
Podkrušnohorský Zoopark Chomutov - popis: Podkrušnohorský Zoopark Chomutov. Mezi savci, ptáky a plazi v Zooparku Chomutov převažují ti, kteří mají svůj domov v Evropě. Zajímavostí je Eurosafari - velký výběh, kde mohou návštěvníci pozorovat zvířata v přirozeném prostředí. Součástí Zooparku Chomutov je i postupně budovaný statek a skanzen. Jejich záměrem je seznámit návštěvníka s historií střední Evropy (vývoj obydlí člověka, zemědělství a řemesel) a také ukázat názorně využívání zvířat držených v lidské péči k různým účelům, představit atraktivní formou proces domestikace.
Podkrušnohorský Zoopark Chomutov - další informace: Podkrušnohorský Zoopark Chomutov, Přemyslova 259, 474 629 917, zoopark@zoopark.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Chomutov, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Podkrušnohorský Zoopark Chomutov
 

Zámek Červený hrádek u Jirkova

Chomutov Chomutovsko Krušné hory
Zámek Červený hrádek u Jirkova - foto
FOTO: Zámek Červený hrádek u Jirkova na www.Jirkov.cz, VSTUPENKA 1+1 ZDARMA V KNIZE ŠPALÍČEK VÝLETŮ 2
Témata: památka historická
Zámek Červený hrádek u Jirkova - popis: Barokní zámek Červený hrádek u Jirkova. Součástí prohlídkového okruhu jsou každoročně aktualizované výstavy - výstava letecké archeologie, kinetické dřevořezby Jiřího Špinky, technické muzeum - jízdárna.
Zámek Červený hrádek u Jirkova - další informace: 5 km SV od Chomutova. Tel. 474 684 560, 606 561 653
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Chomutov, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Chomutov, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Zámek Červený hrádek u Jirkova, Zámek Červený hrádek u Jirkova na www.jirkov.cz, Zámek Červený hrádek u Jirkova na www.pametihodnosti.cz
 

Městská věž Jirkov

Jirkov Chomutovsko Krušné hory
Městská věž Jirkov - foto
FOTO: Městská věž Jirkov
Témata: rozhledna, vyhlídka
Městská věž Jirkov - popis: Městská věž - ke kosteli sv. Jiljí byla přistavena v letech 1540 – 1545 a sloužila jako strážní věž. Stavba v novogotiském slohu je necelých 29 metrů vysoká. Z vyhlídkového ochotu se návštěvníkům otvírá pohled na město, hradbu Krušných hor, při dobré viditelnosti i na České středohoří. Vstup do věže zajišťují pracovnice informačního centra.
Městská věž Jirkov - další informace: Informační centrum Jirkov, 474 654 265, info.centrum@jirkov.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Jirkov, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Jirkov, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Jirkov, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Jirkov, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Jirkov, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Městská věž Jirkov, VSTUPENKA 1+1 ZDAMRMA V KNIZE ŠPALÍČEK VÝLETŮ 2
 

Městské sklepy Jirkov

Jirkov Chomutovsko Krušné hory
Městské sklepy Jirkov - foto
FOTO: Městské sklepy Jirkov
Témata: podzemí
Městské sklepy Jirkov - popis: Městské sklepy Jirkov - z větší části zachované historické sklepy byly hloubeny v pískovcovém pahorku v druhé polovině 16. století. V České republice jsou nejstarším důlním dílem hloubeným v pískovci. Trasa je otevřena v době od 1. května do 31. října, vždy od úterý do neděle. Vstup do sklepů zajišťují pracovnice Informačního centra.
Městské sklepy Jirkov - další informace: Informační centrum Jirkov, 474 654 265, info.centrum@jirkov.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Jirkov, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Jirkov, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Jirkov, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Jirkov, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Jirkov, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Městské sklepy Jirkov, VSTUPENKA 1+1 ZDAMRMA V KNIZE ŠPALÍČEK VÝLETŮ 2
 
reklama

Městské hradby Kadaň

Kadaň Chomutovsko Krušné hory
 Městské hradby Kadaň - foto
FOTO: Městské hradby Kadaň
Témata: památka historická
Městské hradby Kadaň - popis: Městské opevnění v Kadani bylo vybudováno již 13. století po prohlášení Kadaně městem královským. V dalších stoletích postupně hradby uzavírající celé město a jsou postupně doplňovány dalšími pásy. Městské hradby jsou neobvykle silné.V současnosti pokračují sanace dochovaných částí hradeb a v prostoru parkánu vznikly pěší vycházkové zóny.
Městské hradby Kadaň - další informace: Informační centrum Kadaň, tel. 474 319 550, infocentrum@mesto-kadan.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Kadaň, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Městské hradby Kadaň
 

Domovní znamení Kadaň

Kadaň Chomutovsko Krušné hory
Ilustrace není k dispozici.
Témata: památka historická
Domovní znamení Kadaň - popis: Město Kadaň je pozoruhodné množstvím dochovaných a pečlivě udržovaných domovních znamení. Výprava za domovními znameními, jejich historií a příběhy, které se na nimi skrývají, může být netradiční, ale o to dobrodružnější variantou poznávání historie královského města Kadaň.
Domovní znamení Kadaň - další informace: Informační centrum Kadaň, tel. 474 319 550, infocentrum@mesto-kadan.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Kadaň, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací:
 

Františkánský klášter a Městské muzeum Kadaň

Kadaň Chomutovsko Krušné hory
Františkánský klášter a Městské muzeum Kadaň - foto
FOTO: Městské muzeum Kadaň
Témata: památka historická | muzeum
Františkánský klášter a Městské muzeum Kadaň - popis: Městské muzeum Kadaň sídlí v budově někdejšího františkánského kláštera. Muzeum má 3 prohlídkové olruhy. V prvník okruhu nahlédnete do minulosti Kadaně řečí archeologických nálezů, archivních dokumentů, uměleckořemeslných artefaktů a historických i novodobých modelů klíčových lokalit a budov. Druhý okruh Vás provede kostelem a klášterem. , seznámite se s životem v klášteře a také s bohoslužebnou praxí katolické církve. Třetí okruh Vás zavede do gotických a barokních sklepů, kde naleznete expozice o mineralogii, zkamenělinách a zpracování surovin (kámen, keramika..) od doby kamenné po vrcholný středověk.
Františkánský klášter a Městské muzeum Kadaň - další informace: Městské muzeum Kadaň je umístěno v budově františkánského kláštera, 474 341 295 muzeum@muzeumkadan.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Kadaň, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Městské muzeum Kadaň, Městské muzeum Kadaň na www.kultura-kadan.cz, Františkánský klášter Kadaň
 

Hrad Hasištejn s rozhlednou

Kadaň Chomutovsko Krušné hory
Hrad Hasištejn s rozhlednou - foto
FOTO: Hrad Hasištejn
Témata: rozhledna, vyhlídka | památka historická
Hrad Hasištejn s rozhlednou - popis: Hasištejn je velmi romantická zřícenina hradu ze 14. století. Tyčí se na úzkém ostrohu nad hlubokým údolím Prunéřovského potoka. Po výstupu na věž Hasištešjna se pře vámi otevřou daleké výhledy na Krušné hory, České středohoří, Doupovské hory. Na hradě Hasištejn je dobová restaurace a každoročně se zde konají různé slavnosti.
Hrad Hasištejn s rozhlednou - další informace: Hrad Hasištejn je nedaleko Kadaně. Je přístupný po hlavní silnici z Chomutova směrem na Klášterec nad Ohří. Za obcí Zelená odbočit vpravo na obec Místo, z ní pěšky na hrad s rozhlednou.
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Kadaň, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Hrad Hasištejn, Hrad Hasištejn na www.rozhlednyunas.cz
 

Katova ulička Kadaň

Kadaň Chomutovsko Krušné hory
Katova ulička Kadaň - foto
FOTO: Katova ulička Kadaň
Témata: památka historická
Katova ulička Kadaň - popis: Tzv. "Katova ulička" v Kadani vede z náměstí k fortně hradebního systému a ke katovně čp. 190, která je součástí hradeb. Ulička je dochovaná v gotickém zdivu s gotickými okenními otvory a s rozpínacími prampouchy. Katova ulička je 51 metrů dlouhá a v nejužším bodě jen 66,1 cm široká - agenturou Dobrý den je Katova ulička v Kadani registrována jako nejužší ulice v ČR.
Katova ulička Kadaň - další informace: Turistické informační centrum Kadaň, tel. 474 319 550, infocentrum@mesto-kadan.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Kadaň, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Katova ulička Kadaň
 

Město Kadaň

Kadaň Chomutovsko Krušné hory
Město Kadaň - foto
FOTO: Město Kadaň
Témata: historické město
Město Kadaň - popis: Město Kadaň, městská památková rezervace, je jistě jednou z nejhezčích u nás a Kadaň patří k našim nejlépe dochovaným historickým městům. Dnes zde můžete obdivovat především radnici, kostel sv. Kříže, nádherné je i opevnění města s Mikulovickou a Žateckou bránou. Nepřehlédnete ani řadu měšťanských domů a areál bývalého kláštera františkánů.
Město Kadaň - další informace: Město Kadaň, Turistické informační centrum Kadaň, tel. 474 319 550, infocentrum@mesto-kadan.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Kadaň, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Město Kadaň, Město Kadaň
 

Rozhledna Svatý vrch Kadaň

Kadaň Chomutovsko Krušné hory
Rozhledna Svatý vrch Kadaň - foto
FOTO: Rozhledna Svatý vrch na www.krusnohorci.net
Témata: rozhledna, vyhlídka
Rozhledna Svatý vrch Kadaň - popis: Rozhledna Svatý vrch Kadaň. Ocelová 16 m vysoká rozhledna s točitým schodištěm stojí na vrcholu Svatého kopce nad městem Kadaní. Z rozhledny je výhled na město Kadaň, Doupovské vrchy a na Krušné hory.
Rozhledna Svatý vrch Kadaň - další informace: Rozhledna Svatý vrch Kadaň, - informace Turistické informační centrum Kadaň, tel. 474 319 550, infocentrum@mesto-kadan.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Kadaň, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Kadaň, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Rozhledna Svatý vrch na www.rozhlednovymrajem.cz, Rozhledna Svatý vrch na www.mesto-kadan.eu
 

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří Chomutovsko Krušné hory
Město Klášterec nad Ohří - foto
FOTO: Město Klášterec nad Ohří
Témata: lázně | historické město
Město Klášterec nad Ohří - popis: Město Klášterec nad Ohří. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Kromě zajímavého zámku se město pyšní radnicí, množstvím soch, kostelem Nejsv. Trojice a kostelem Panny Marie. Nádherná je i procházka zámeckým parkem a empírové budovy obnovených lázní Kyselka.
Město Klášterec nad Ohří - další informace: Město Klášterec nad Ohří, turistické informační centrum, tel. 474 376 431, pic.klasterec@iol.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Klášterec nad Ohří, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Klášterec nad Ohří, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Klášterec nad Ohří, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Klášterec nad Ohří, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Klášterec nad Ohří, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Velká cestovní kniha ČR, Město Klášterec nad Ohří
 

Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu

Klášterec nad Ohří Chomutovsko Krušné hory
Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu - foto
FOTO: Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu na www.goklasterec.cz
Témata: památka historická | muzeum
Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu - popis: Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu. Historické interiéry se štukovou výzdobou a expozicemi porcelánu - Muzeum českého porcelánu, starý čínský, japonský a středoevropský porcelán, Pohádková Země - Výstava skřítků, víl a strašidýlek Pohádkové Země Vítězslavy Klimtové a Loutek rodiny Matěje Kopeckého, zámecká vyhlídková věž, anglický park se vzácnými dřevinami, sala terrena.
Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu - další informace: Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu, ve městě, 474 375 436, 602 194 099, info@zamek-klasterec.cz
informace o oblasti Krušné hory ubytování ve městě/obci Klášterec nad Ohří, v oblasti Krušné hory fotografie z města/obce Klášterec nad Ohří, z oblasti Krušné hory slavnosti ve městě/obci Klášterec nad Ohří, v oblasti Krušné hory aktivity ve městě/obci Klášterec nad Ohří, v oblasti Krušné hory lyžování ve městě/obci Klášterec nad Ohří, v oblasti Krušné hory
Zdroje informací: Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu, Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu na www.pametihodnosti.cz
 
Strana /1 (14 záznamů)

CHATY A CHALUPY K PRONAJMUTÍ

CHATY A CHALUPY

ZEJMÉNA S BAZÉNEM

OBJEKTY PRO VĚTŠÍ SKUPINY

ČESKÁ POHODA – POHODOVÁ DOVOLENÁ V ČR

Dovolená v CR

Pohodová dovolená v ČR, především (ale nejen)
pro rodiny s dětmi
.

Dovolená v nejatraktivnějších oblastech ČR – pohodové, převážně romantické ubytování:

Koupací či pohodově cykloturistická dovolená v jižních Čechách  či na jižní Moravě, stříknutou dobrým moravským vínem. Nebo romantická dovolená v oblastech skalních měst -v  Českém ráij  Českém Švýcarsu, na Kokořínsku nebo na Broumovsku. A nebo turisticko sportovní dovolená na horách – na Šumavě, v Krkonoších, v Beskydech, v  JeseníkyVysočinaOrlické horyJizerky.

HOTEL SVATÝ TOMÁŠ NA ŠUMAVĚ

Hotel Svatý Tomáš na Šumave

HOTEL SVATÝ TOMÁŠ

bývalý Schwarzenberský lovecký zámeček leží takřka na samotě uprostřed šumavských lesů nedaleko Lipna a nabízí

dokonalou romantiku

Přesvěčte se v naší fotogalerii

Kromě šumavské romantiky, pohodlného ubytování a welleness centra nabízí řadu pobytů se slevou a balíčky se zajímavými službami navíc.

 

Celoročně pak nabízíme

romantické pobytypobyty pro seniory,

Hotel je ideální je hotel i pro firemní akce či romantické svatby.

UBYTOVÁNÍ V ČR – CHATY, CHALUPY, RODINNÉ PENZIONY

Chaty a chalupy , ubytování v soukromí a rodinné penziony na českém a moravském venkově.

Ubytování s bazénem, penziony u vody, objekty na horách, na farmě nebo ubytování zcela na samotě.

Většina objektů nabízí ubytování vhodné pro dovolenou s dětmi (zejména dovolenou s bazénem), ale i ubytování pro větší skupiny přátel. Leckde se můžete ubytovat i s domácím zvířetem.

Ubytování na Šumavě, v jižních Čechách či na jižní Moravě, v Českém ráji či středních Čechách. Jizerské hory, Orlické hory, dovolenáv Krkonoších nebo na Vysočině, v Beskydech či Jeseníkách.

reklama
TOPlist

2022 © Ceská pohoda